Jäsenvakuutukset

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL on ottanut jäsentensä 
turvaksi toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen.

 

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa

  • Vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
  • Vakuutus kattaa myös kokoontumislain 16 §:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
  • Vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan. 

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 1 009 128 euroa. Omavastuu on 499 euroa.

 

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

Vakuutuksen piirissä olevaa toimintaa on kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen sisältyvät myös matkat.

Vakuutus ei korvaa urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa sattuvia vahinkoja eikä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia tapaturmia. 

 

Vakuutusmäärä ja omavastuu

 

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 8 410 euroa. Vakuutuksen omavastuu on 50 euroa. 
 

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 8 410 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan.
 

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta. 

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 8 410 euroa.